marți, 10 martie 2015

Un obiect pe săptămână (36)

Sfeșnic de mână, sfârşitul secolului al XVIII-lea, ceramică de tip Nemşa/ Niemesch/ Nemes (jud. Sibiu/ Hermannstadt/ Nagyszeben) – colecţia Renascendis

Dimensiuni: D:14,5 cm, H: 4 cm

Material: lut de oale, pigmenţi brun-închis şi verde, smalţ transparent incolor

Tehnică de realizare: frământare, modelare la roată, modelare manuală, uscare, decorare cu pensula, smălţuire, ardere oxidantă în cuptor


Descriere: sfeşnic de mână realizat din ceramică pictată şi smălţuită care aparţine tipologic ceramicii de tip Nemşa. În centrul unei farfurii adânci a fost lipit plastic un cilindru cu buza răsfrântă – cupa lumânării. Între corpul cupei şi buza farfuriei este prinsă o bandă lată de 1,2 cm care are funcţia de mâner. Decorul este realizat cu pensula, pe un fond brun-închis fiind aplicate motive de culoare verde.  În jurul cupei lumânării sunt reprezentate stilizat două păsări (ochii acestora sunt delimitaţi prin zgrafitare), iar buza înaltă a farfuriei este decorată cu o dungă lată, asmenea mânerului. Cupa lumânării este şi ea decorată pe exterior cu patru puncte alungite dispuse vertical imediat sub buză până la bază.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu