miercuri, 18 iunie 2014

Un obiect pe săptămână (19)

Plan de construcţie şi situaţie, 1 mai 1860, Cluj/ Klausenburg/ Kolozsvár – colecţia Renascendis

Dimensiune: 24x33 cm;

Material: hârtie, cerneală ferogalică, creion, acuarelă

Tehnică de realizare: desenare, trasare în cerneală, colorare, scriere, lipire


Descriere: plan de construcţie şi situaţie al unei gospodării clujene, de la mijlocul secolului al XIX-lea, realizat în cerneală ferogalică, creion şi acuarelă pe hârtie. Construcţiile existente sunt marcate cu acuarelă de culoare neagră, iar cele care urmează să fie realizate în acuarelă roşie. Planul prezintă situaţia generală a proprietăţii prin raportare la străzile la intersecţia cărora se află (latura scurtă şi accesul spre „Ungargasse” – Uliţa Ungurilor). În partea dreaptă a planului, sunt reprezentate două secţiuni ale construcţiilor autorizate, în dreptul propriilor amplasamente. Între cele două se află intercalat textul:
Bau et Situationsplan für Herrn Jacob Weissbach zur Anbauung eines Zimmers, Untermaurung der hölzernen Stallung nebst Werkstadt und Aufführung eines feuersicheren Essrauchfanges. Stadt N[otar]
(Traducere: Plan de construcţie şi situaţie pentru domnul Jacob Weissbach pentru construirea unei camere, întărirea grajdului de lemn şi a atelierului şi ridicarea unui cămin de foc cu horn. Notarul oraşului.)
Imediat sub este un timbru fiscal de 15 kreutzer şi semnătura proprietarului.

Planul este datat (Klausenburg den 1ten Mai 1860/  Cluj, 1 mai 1860)
şi semnat de reprezentantul autorităţilor orăşeneşti în colţul din dreapta jos.

Ordinea impusă de autorităţile austriece în Transilvania, pe parcursul secolelor XVIII-XIX, este o realitate general acceptată şi cunoscută, ba mai mult, devenită proverbială. Cu toate acestea nu avem mereu o imagine exactă a ceea ce presupunea această elaborată construcţie de legi, norme şi prevederi şi nici a modului în care afecta viaţa cotidiană.
La oraş, unde aglomerările umane aduc cu sine probleme care ţin de asigurarea igienei publice, a prevenirii epidemiilor şi incendiilor, reglementarii practicării meşteşugurilor şi multe altele, legile, normele şi practicile care funcţionau în perioadă sunt adesea surprinzătoare. Aşa este şi acest plan care autorizează extinderea şi îmbunătăţirea unei gospodării. Chiar dacă nu este întocmit cu aceaşi exactitate ca un echivalent din contemporaneitate, grija autorităţilor orăşeneşti faţă de cunoaşterea situaţiilor cadastrale reale şi controlul exercitat asupra acestora, la jumătatea secolului al XIX-lea, sunt remarcabile.

Dacă ai un obiect similar pe care l-ai putea dona Centrului de Studii Medievale şi Moderne din Felmer, te rugăm scrie-ne la adresa radu.barla@renascendis.org. Află mai multe AICI.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu