marți, 29 iulie 2014

Transilvania în imagini (40)

Balán Sz. Domokosnál/ Balan bei Domokos (Bălan lângă Sândominic, astăzi oraşul Bălan, jud. Harghita)
Gravură colorată după un desen de Ludwig Rohbock, Darmstadt, 1864 – colecţia Renascendis


Pe parcursul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, ca şi mai înainte, Transilvania este o destinaţie de călătorie atractivă pentru o serie de englezi, francezi, germani sau austrieci, care îşi publică jurnalele de călătorie imediat ce aceastea se încheie. În special de la mijlocul secolului al XIX-lea, relatările de călătorie sunt publicate în serii, caiete sau volume dedicate în periodice europene de largă răspândire, sunt din ce în ce mai detaliate şi oferă informaţii utile altor potenţiali călătorie, dar mai ales sunt insoţite de gravuri ale locurilor vizitate (peisaje, portrete de localnici, monumente, scene comice etc.).

Acesta este şi cazul gravurii pe care o prezentăm astăzi, care este o ilustraţie a lucrării geografului maghiar Hunfalvy János, Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original – Ansichten. Ihrer interessantesten Gegenden, Stadte Badeorte, Kirchen, Bürgen, Palaste und sonstigen Baudenkmaler alter und neuer Zeit[1] (Ungaria şi Transilvania în vederi pitoreşti originale ale zonelor celor mai interesante, localităţi de vilegiatură, biserici, castele, palate şi alte monumente din timpuri vechi şi noi), secţiunea a II-a, volumul 3 dedicat Transilvaniei, apărută în 1864 la Darmstadt (tipografie şi editare Gustav Georg Lange). Placa de gravură a fost realizată de J. M. Kolb după un desen de Ludwig Rohbock.

Bălan de lângă Sândominic a fost o aşezare minieră, specializată în extracţia şi reducerea minereurilor de fier şi cupru. Gravura surprinde exact infrastructura industrială de secol XIX laolată cu ce, probabil, sunt nişte locuinţe muncitoreşti. Evident, imaginea este un peisaj romantic, anumite elemente nefiind probabil întocmai cu realitatea, dar, în mare, impresia asupra realităţii din perioadă este îndeanjuns de exactă.[1] Vezi şi Anca-Maria Zamfir, Braşovul într-o relatare de călătorie în secolul al XIX-lea, în Ţara Bârsei, nr. 12, Braşov, 2013, pp. 341-351.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu